Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Fizyka Zobacz
Fotogrametria i teledetekcja Zobacz
Geodezja inżynieryjna Zobacz
Geodezja podstawowa, geodezja satelitarna i astronomia geodezyjna Zobacz
Geodezyjne pomiary szczegółowe Zobacz
Geomatyka Zobacz
Grafika inżynierska Zobacz
Informatyka Zobacz
Kartografia Zobacz
Katastru i gospodarka nieruchomościami Zobacz
Matematyka Zobacz
Rachunek wyrównawczy Zobacz
Systemy informacji przestrzennej Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/