Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Cyfrowe przetwarzanie obrazu Zobacz
Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna Zobacz
Geodynamika Zobacz
Gospodarka nieruchomościami Zobacz
Pomiary przemieszczeń Zobacz
Satelitarne techniki pomiarowe Zobacz
Zaawansowana matematyka Zobacz
Zaawansowane metody opracowywania obserwacji Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/